Když potřebujete ocenit ...

Oslovte nás, Oceňování nás baví!

MBM-Hopet, s.r.o.

Znalecká kancelář jmenovaná ministrem spravedlnosti ČR zapsaná do seznamu osob kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku:

  • věci movité
  • věci nemovité
  • nehmotný majetek
  • finanční majetek
  • podnik.

Každému klientovi nabízíme plně individuální přístup.

Kde ostatní končí, my začínáme!


Novinky

27. 2. 2020
Národní konference ČKOM 2020

Národní konference ČKOM 2020 v Kongresovém hotelu Skalský dvůr

archív

Kontakt

MBM-Hopet, s.r.o.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9