Když potřebujete ocenit ...

Oslovte nás, Oceňování nás baví!

MBM-Hopet, s.r.o.

Znalecký ústav jmenovaný ministrem spravedlnosti ČR zapsaný do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku:

  • věci movité
  • věci nemovité
  • nehmotný majetek
  • finanční majetek
  • podnik.

Každému klientovi nabízíme plně individuální přístup.

Kde ostatní končí, my začínáme!

Zpracováváme mimo jiné

  • ocenění práva stavby, bioplynové stanice (BPS), fotovoltaické elektrárny (FVE),
  • analýzu nelikvidnosti a nesolventnosti společnosti.

Novinky

1.11.2016
Pozvánka na Národní konferenci ČKOM

Zvedeme na Národní konferenci České komory odhadců majetku

1.11.2016
Publikace v odborném časopise

Publikace v připravovaném vydání časopisu Odhadce a oceňování majetku

19.7.2016
Přípravujeme!

Publikace v připravovaném vydání časopisu Odhadce a oceňování majetku

archív

Kontakt

MBM-Hopet, s.r.o.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9