Naše společnost nabízí tyto služby:

 • ocenění podniku nebo jeho části
 • ocenění finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech
 • ocenění cenných papírů a jejich derivátů
 • ocenění nemovitostí
 • ocenění strojů, přístrojů a technologických celků
 • ocenění movitého majetku
 • ocenění nehmotného majetku (know-how, goodwill) a majetkových práv
 • ocenění pohledávek
 • ocenění nepeněžitých vkladů
 • zpracování dokumentů pro přeměny obchodních společností
 • expertní ekonomické posudky
 • hodnocení rizik

Naše společnost zpracovává znalecké posudky pro potřeby malých i velkých zákazníků:

 • soukromých subjektů
 • soudů
 • finančních úřadů
 • Policie ČR
 • správců konkurzní podstaty
 • likvidátorů
 • notářů
 • daňových poradců
 • auditorů
 • státních agentur a orgánů
 • bank
 • pojišťoven

Společnost se dále zabývá zpracováním odborných expertíz pro potřeby klienta, ve kterých jsme schopni nejen stanovit hodnotu majetku, ale např. i identifikovat slabá či silná místa fungující společnosti. Společnost se rovněž již několik let pohybuje ve zpracovávání tržních expertíz o hodnotě pohledávek pro cesi.


Novinky

1.11.2016
Pozvánka na Národní konferenci ČKOM

Zvedeme na Národní konferenci České komory odhadců majetku

1.11.2016
Publikace v odborném časopise

Publikace v připravovaném vydání časopisu Odhadce a oceňování majetku

19.7.2016
Přípravujeme!

Publikace v připravovaném vydání časopisu Odhadce a oceňování majetku

archív

Kontakt

MBM-Hopet, s.r.o.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9